Mediaträning

I möten med media är det viktigt att vara förberedd och insatt i det man talar om. Mediaklimatet idag är snabbt och krävande. Bestäm hur du ska uppfattas innan andra gör det åt dig.

Att vara väl förberedd – analysera risker och förbereda strategier, frågor och svar – är A och O för att skapa förtroende och kunna övertyga. Det är också viktigt att vara medveten om sin röst, sitt tal, sitt kroppsspråk och vilka signaler man sänder ut.

Vi samarbetar med framgångsexperten Annika R Malmberg som bland annat är specialicerad på kommunikation.